Gymnasiearbetet – vad är det?

Gymnasiearbetet är en 100-poängskurs som ingår i kursplanen för årskurs 3. Syftet med kursen är att eleven ska visa vad den kan utifrån vad den lärt sig tidigare på utbildningen. För att få en gymnasieexamen måste eleven ha ett godkänt gymnasiearbete.

Målen för gymnasiearbetet skiljer sig åt beroende på program. Arbetet inriktas mot programmets karaktär och ingår därför som en del av examensmålen. Det är utifrån målen som läraren bedömer arbetet som godkänt (E) eller icke godkänt (F). Eftersom endast två betyg går att sätta räknas inte betyget med i meritvärderingen till högskolan/universitet.

Det går bra att göra arbetet både i grupp eller enskilt, men varje elev bedöms och betygsätts individuellt.

Onsdagen den 1 april kl. 15:00 till 17:00 är det utställning för treornas gymnasiearbete i kunskapens hav. 

11

Martina Åhman, handledare för S3C & EK3B

Hur är det att vara handledare för kursen gymnasiearbete?
Det är det andra året jag är handledare och det är en väldigt spännande och rolig kurs eftersom det finns så många olika ämnen eleverna skriver om. Det är kul att se hur eleverna utvecklas och kommer till den slutgiltiga uppsatsen/produkten från att den bara ha varit en idé.

Att vara handledare betyder inte att man undervisar någonting utan att vi hjälper eleverna att skriva en akademiskt uppsats genom att exempelvis ge tips om metoddelen och var man kan hitta information. Syftet med gymnasiearbetet är att man ska utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, med andra ord att kunna undersöka en fråga med anknytning till programmet man läser och visa att man är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier.

Har du något tips för till årets tvåor som nästa år ska läsa kursen gymnasiearbete?
Att börja tänka på redan nu vad de ska skriva om. Ta sommaren och fundera över vad de tycker är intressant inom sitt program och som de vill fördjupa sig i. Ytterligare ett tips är att hålla tidsplaneringen för att slippa stress och bli klar i tid.

Vad tycker du om utställningen för gymnasiearbetet?
Utställningen är jättespännande – äntligen får treorna visa upp vad de har jobbat med hela året. De ska vara stolta över vad de har åstadkommit och får möjligheten att visa upp det för familj, vänner, elever och lärare på skolan. Utställningen är samtidigt en inspirationskälla för andra som ska läsa kursen.

gA1

Max Wassén S3B

Hur var kursen gymnasiearbete?
Gymnasiearbetet var väldigt intressant eftersom man fick hålla på med det man själv ville göra. Till exempel så hade man ett väldigt brett utbud av ämnen man kunde välja att skriva om vilket var kul. Man var tvungen att sätta upp sina egna tidsramar och man fick jobba med arbetet när det passade en själv. Istället för att som i andra ämnen utgå från vad läraren sade så var man tvungen att själv ta tag i det.

Amanda Lindén S3C

Vad var det som var det svåraste med kursen?
Att hålla sig till sin egen planering och att begränsa sig. I och med att det var mycket eget ansvar så var det svårt att sätta upp en tidsplanering som man verkligen kunde hålla sig till för att det just var ens egen.

Emelie Söderström EM3A

Hur tänkte du när du valde ämne?
Jag tänkte att jag ville göra någonting som var roligt för mig och passade min linje. I och med att jag går det estetiska programmet valde jag att göra något digitalt till en fysisk produkt.

Hoppas att vi ses på utställningen!

Källa: https://sites.google.com/a/tabyenskilda.se/gymnasiearbetet/home/skolverkets-beskrivning
Bilder: Robert Selin
Skribent: Linna Salén

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *