Källa på det, tack!

Utan källa är informationen inte tillförlitligt sägs det. Men är det alltid så? Om vi bara dogmatiskt hänvisar till källor avstannar idéutvecklingen.

I skolan lär vi oss att kritiskt granska information samt att konsekvent hänvisa till källor. Det ska förbereda oss för framgång i vidare högre studier. Framgången ska i förlängningen komma såväl samhälle som individ till del. Nåväl, det kan aldrig vara fel att bygga vidare på känd information men ibland går det för långt. Att kräva en källa på uppgifter istället för att på egen hand avfärda informationen som grundlös kan bli kontraproduktivt. Titta på Flashback; i stället för att avfärda meningstomma utsagor ombeds skribenter redovisa källa:  Typ: “Silvia uppskattar bastubad tillsammans med högvakten”. Svaret blir “Källa på på det, tack”.

Det finns tre former av förändring av information. Minskning, ökning eller kopiering. Exempelvis blir tårtan mindre då du tar en bit och hålet förstoras då du tar bort något. Idealt sett kopieras information vid delning, alltså att den förblir densamma. Men det sker nästan alltid någon typ av förvrängning vid överföring. Gener muteras vid befruktning eller tänk bara på viskleken så fattar du vad jag menar. Och förvrängningen sker utan källa!

Människans största gåva är förmåga till fria fantasier. Att ta emot information, förändra den på ett lekfullt sätt i syfte att avtäcka nya idéformationer som kan spridas vidare. Genom att snedvrida och göra om, gör vi saker intressanta. Allt är förvrängning av känd information, informationsöverföring med någon form av syfte. Roa, ragga, revoltera? Ibland ligger ju det intressanta i informationens förändring. Var finns källan i det?

Det kanske det leder till bra studentbetyg, framgångsrik tid vid lärosätet och en lysande akademisk karriär att jaga rätt källor. Men det är förvrängningen som gör all kommunikation intressant och det är det som driver utvecklingen framåt. Ska vi ständigt hålla oss till källor kommer vi sluta upp som fundamentalister som hänvisar till Bibeln, Koranen eller den amerikanska instutitionen.

Källa på detta, tack? Bara lilla jag!

Skribent: Hanna Rasch

Foto: slu.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *