“Manliga” p-piller finns klara utan att lanseras

Kvinnor har sedan länge stått ut med alla möjliga olika preventivmedel med för mångas del en rad olika biverkningar. Biverkningarna kan vara allt från illamående, huvudvärk, oregelbundna blödningar eller nedstämdhet/ångest. Detta innebär att vissa personer inte vill eller kan använda sig av dessa preventivmedel, därför kan en lösning vara manliga liknande preventivmedel (för personer som kan befrukta ett ägg, kommer generalisera i denna text). Ända sedan 80-talet har det pratats om och forskats på manliga p-piller utan någon lansering, även fast det finns färdiga fungerande preparat. Läkemedelsföretagen anser att intresset saknas.

Det krävs två personer för att bli med barn och faktumet att endast en av personerna ska ta ansvaret är orimligt. Variationerna av preventivmedel för kvinnor är stora, p-piller, p-stav och p-plåster är bara några exempel. Däremot finns det inte ett enda liknande alternativ för den andra partnern. Då det är kvinnan i fråga som blir gravid är mannen bekväm med att praktiskt sätt inte behöva ta något ansvar. Även fast endast den ena partnern måste bära på barnet har båda lika mycket ansvar för oönskade graviditeter. I nästan 60 år har man tagit för givet att oskyddade graviditeter ligger på kvinnans axlar och ofta ifrågasätts inte ens faktumet att liknande preventivmedel inte finns för män, det bara är så.

På marknaden finns färdiga manliga preventivmedel som testats och fungerat. Dessutom med färre bieffekter än tidigare alternativ. Enda problemet är enligt läkemedelsföretagen att intresset inte finns där. Kraven på biverkningsfria produkter är extremt stora och många män är inte beredda att ta ett ansvar de aldrig tidigare behövt. Vi lever i en ständig utveckling där det är viktigt att vara öppen för det nya även om det kan tyckas främmande eller läskigt. Kvinnors preventivmedel är långt ifrån biverkningsfria och även om den nya metoden sägs ge färre och mildare biverkningar kan många inte tänka sig att testa.

I slutändan handlar det om att mäns hälsa, välmående och sexuella lust värderas högre än kvinnors i det samhället vi lever i idag. Att dela upp ansvaret när det kommer till preventivmedel är ett steg på vägen till ett mer jämställt samhälle. Det borde läggas mer pengar och visas högre intresse åt forskning av både p-piller eller liknande för män, men också bättre och biverkningsfria metoder för kvinnor. Ifall man som kille inte kan tänka sig att ta ett sådant ansvar så kan man inte heller kräva eller ta för givet att ens i detta fall kvinnliga partner ska göra det.

 

 

Skribent: Alma Hansson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *