The Wolf of Kemistvägen: Alla borde donera sina organ

Skriven av: Pingiskungarna

I dag står över 800 människor på väntelistan för ett nytt organ. Förra året transplanterades 749 organ. Problemet är att man måste hitta både rätt organ och rätt donator och därför är det viktigt att så många som möjligt anmäler sig till donationsregistret. Alliansregeringen och Göran Hägglund har därför påbörjat en utredning som ska göra det enklare för fler att donera organ.

Enligt EU-kommissionens Eurobarometer är 81% av alla svenskar positiva till organdonation och donerar gärna efter sin död, men det är bara 1,5 miljoner som har anmält sig till donationsregistret. Om fler människor tog ställning för organdonation skulle antagligen fler liv kunna räddas och färre människor skulle avlida medan de stod på väntelistan till ett nytt organ. Tänk om det är du eller någon av dina närstående som behöver ett nytt organ, borde inte du vara redo att ge om du är redo att få?

Så varför ska man donera? Jag tror att anledningen till att många är positiva till organdonation, men inte anmält sig till donationsregistret beror på att det är jobbigt att tänka på döden. Om man verkligen skulle behöva ta ställning, tror jag att de flesta skulle vilja donera. Många människor kan nog se det goda i att kunna hjälpa andra. En bra fråga att ställa sig är “Vad behöver du dina organ till när du är död?” De kan vara till stor nytta för någon annan.

Jag anser att alla borde få frågan om de vill donera organ, för då skulle ingen nära anhörig behöva besvara frågan. Antalet människor som donerar skulle antagligen också öka, eftersom det är svårare att säga nej när man får frågan. Dessutom kanske fler som inte orkat ta ställning, inte tänkt på vad de tycker i frågan och de som är osäkra på sin åsikt, velat donera då. Tänk på alla liv vi i Sverige kan rädda om människor börjar donera!

Genom att donera organ efter sin död kan man rädda upp till åtta personers liv. Om man kan hjälpa en annan människa att leva vidare och minska lidandet, är det då inte en medmänsklig plikt att göra det?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *