Undersökning: Alkohol- och drogvanor

Vi gjorde en undersökning på Täby Enskilda Gymnasium om cannabis och alkohol. Syftet med detta var att få reda på vad skolans elever har för åsikter om narkotika och narkotikavanor. 326 av 694 elever svarade på enkäten.

Vår första fråga var “har du någonsin druckit alkohol?” och av de som svarade så var det 82,8% som hade provat alltså 270 personer. Medan majoriteten av rösterna ligger på “jag dricker alkohol varje månad” finns det även 6 personer (1,8%) som dricker varje dag. Vi tyckte att vissa av dessa siffror var oroande men ville ha utlåtandet av en person med mer expertis inom området om hur detta kan påverka elevernas psykiska och fysiska hälsa samt deras skolarbete.

Vi bestämmer oss därför för att intervjua Marianne Eklund, skolsköterska på Täby Enskilda Gymnasium.

Var går gränsen för att räknas som alkoholist?

– Starkt beroende innebär att du kan inte leva utan den här drogen. Alkohol är också en slags drog som styr ens liv och påverkar ens livssituation, relationer med familj, arbete etc.

1,8%, 6 studenter dricker varje dag. Vad är risken att bli alkoholberoende?

– Stor. Dricker man alkohol varje dag är man inom en stor riskfaktor.

Påverkar detta skolarbetet och hur?

– När man har druckit alkohol påverkar det koncentrationsförmågan, arbetsminnet, så ja absolut. Det påverkar skolarbetet negativt.

Hur påverkar detta ungdomshjärnan/kroppen?

– Ungdomshjärnan är särskilt känslig för alkohol, därför finns 18-årsgräns. Ungdomshjärnan är känsligare än man tror, när man är ungdom och dricker ofta får man snabbare ett beroende, missbruk, man blir snabbare alkoholist. Påverkar hjärnans utveckling på många olika sätt, alla negativa.

42.6%, 139 pers, majoriteten bryr sig inte om hur alkohol påverkar dem. Vad säger detta dig?

– Jag blir oroad. Jag tänker hur mycket vet man? Hur mycket kunskap har de? Hur mycket information har de fått? Det är viktigt att få kunskap om hur alkohol påverkar ens kropp och hjärna för att göra medvetna val.

52 personer, 16% har redan testat cannabis och ytterligare 35 pers skulle kunna tänka sig att testa. Hur påverkar detta skolarbetet eventuellt?

– Det är samma sak här, cannabis ger nedsatt koncentration, sämre arbetsminne och påverkar mognadsprocessen negativt.

Hur påverkar det hjärnan?

– Koncentrationen och arbetsminnet försämras, du mognar inte – mognaden avstannar (mognad från ung till vuxen).

Skulle du avråda dem från att testa och med vilka argument?

– Absolut avråda! Marianne hänvisar till boken 8 myter om cannabis skriven av Pelle Olsson*

– Det är en inkörsport till andra droger, det ger dokumenterat psykiska skador, ökad risk för psykiska sjukdomar såsom psykoser och schizofreni. Det var en rapport på TV förra veckan om att psykoser och schizofreni ökat och man tror det är pga ökad rökning av cannabis. Det finns även ett samband mellan cannabis och depression.

2 personer av de som svarat på enkäten uppger att de röker på varje dag. Vad har detta för effekter?

– Effekter som jag nämnt ovan, psykiska skador, språklig förmåga, logisk analytisk förmåga, flexibilitet i tanken (elever blir mindre kreativa), minnet påverkas allvarligt, förmåga att skapa helhetsbild, orienteringsförmåga i tid och rum, bildminnet försämras. Alla dessa faktorer påverkas negativt och detta gäller inte bara under ruset, utan flera veckor framåt. Ingen är immun mot skadorna. Dessa skador kan bli bestående i vuxen ålder även när man har slutat röka.

Det är endast 30,4 % som har svarat på denna undersökning som säger att de aldrig skulle kunna tänka sig att testa en narkotikaklassad drog. Vad är dina åsikter om detta?

– Det är oroande. Samma sak här – har man tillräcklig kunskap? Vet man tillräckligt mycket? Orkar man inte ta till sig kunskapen? Är det grupptryck som påverkar?

Undersökningen genomfördes av Malin Wong & Caroline Lodén i Em2a
Foto: CC BY Kenneth Lu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *