Sju av tio svenskar rattsurfar dagligen. Var fjärde av dessa har varit nära krock. Mobilanvändandet i trafiken påverkar inte bara dig som kör utan även andra trafikanter minst lika mycket. Regeringen har tillsammans med trafikförordningen infört förbudet mot användningen av mobila enheter i trafiken av en anledning och det är viktigt att följa lagen. Men exakt vad innebär denna lagstiftning?

Den 1 februari 2018 ändrades lagen om mobilanvändande i trafikförordningen. Den innebär att man nu som förare nu inte får använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning om man håller den i handen när man kör ett motordrivet fordon. Såhär står det i trafikförordningen:

”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen”.

Mobilanvändandet får endast användas om du står stilla med bilen på en parkering eller liknande. Det viktigaste att ha i åtanke gällande mobilanvändningen är att det kanske inte påverkar dig som kör men det kan dessvärre påverka andra trafikanter genom att du inte kör ansvarsfullt eller visar andra trafikanter respekt. När olyckan väl är framme är det du som mobilanvändare som får stå för konsekvenserna. Om man använder mobilen i trafiken leder det till böter. Den bötessumman ligger på 1500kr men kan vara högre eller lägre beroende på i vilken utsträckning man är en fara för trafiken eller ej.

För att få perspektiv på böteslagen går bötessumman att jämföra med om man överskrider hastigheten mer än 10 km/h om hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/h eller om du som förare saknar säkerhetsbälte.

Om du måste använda mobilen i trafiken för att svara på sms eller ringa ett samtal kan du tänka på följande för att undvika bötern:

  1. Använd mobilhållare som du sätter på vindrutan. Då kan du alltid se mobilen och om du får några notiser utan att behöva ta upp mobilen ur väskan som står på passagerarsätet.
  2. Parkoppla mobilen till bilen via bluetooth. Detta fungerar tyvärr inte i alla bilar, endast de mer moderna, och därför kan du istället använda handsfree.
  3. Använd handsfree genom att parkoppla telefonen till hörlurar eller en örsnäcka.
  4. Planera din körtur innan du åker. Det innebär att du slipper leta reda på adresser och vägrutter i din gps eller din kartapp på mobilen.

Detta innebär inte att du automatiskt går fri från eventuell böter eftersom detta fortfarande kan innebära en risk för trafiken. Om du verkligen måste använda mobilen är det bästa du kan göra att stanna på närmaste parkeringsplats och därmed svara på smset eller ring det missade samtalet. Ingen vill vara orsaken till olyckan när den är framme och ingen vill att en sån orsak ska vara på grund av en mobil. Som en avslutande uppmaning till er andra, använd endast mobilen i nödfall, annars är det inte nödvändigt.

Skribent och foto: Gustav Tillas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.