Essän & döden

Denna vårtermin har klasserna S3a, S3b och EM3b skrivit essäer i kursen Svenska 3. Essä är en textgenre som är mer fri är vetenskaplig text. Essän är ofta en diskussion utifrån en fråga och den baseras ofta på mer populärkulturella källor såsom romaner, låttexter, ordspråk, dikter, filmer och personliga berättelser.

Efter att tillsammans ha läst den klassiska stockholmsromanen Doktor Glas av Hjalmar Söderberg – vilken handlar om en människa som brottas med frågan om det någonsin är rätt att ta ett liv – fick eleverna i uppgift att i en essä diskutera temat död. Eleverna hade olika ingångar i temat, men de visste att ett antal av de 73 texterna skulle publiceras i Tegazine. Svenskläraren Jenny Bergman, jag, har efter skrivarbetet valt ut fyra essäer och de fantastiska skribenterna heter: Lia Sundlöf Byrler, Sara Antonsson, Simon Lindberg och Amanda Strömstedt. Grattis till er fyra och grattis till dig som nu kan ta del av deras alster! De publiceras i fyra separata inlägg under veckan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.