Platsen som inte många känner till, den mötesplats vid täby centrum där ungdomar kan träffas, uttrycka sin artistiska sida och umgås. Esplanad. Mötesplatsen för gymnasieungdomar mellan 16 och 21. Hur kommer det sig att så få känner till det?

Säger dig ordet Esplanad någonting? Om ja, super! Om nej, då bör du fortsätta läsa. Esplanad är en mötesplats vid Täby centrum där ungdomar mellan 16 och 21 kan umgås och “chilla”. När vi frågade runt på Täby Enskilda Gymnasium var det inte många som visste vad det egentligen var, endast några få visste var det ligger och ännu färre har varit där.

Täby kommun gjorde en undersökning kring barn och ungdomars önskemål om mötesplatser, trivsel på fritiden och trygghet. Undersökningen visade att ”fritidsgårdar lockade generellt fler killar än tjejer och i kulturskolan och på biblioteken är situationen den omvända.” Hemsidan berättar också att målet är att Esplanad ska “[…] nå många ungdomar genom en nyskapande, lustfylld och kreativ miljö som erbjuder varierande aktiviteter.” På Esplanad kan du hitta på många roliga aktiviteter med dina kompisar, såsom fika i caféet, skapa konst i ateljén och även bibliotek finns för bokmalen. Det har öppet på vardagar, måndag – torsdag är det öppet mellan 11 och 21 och på fredagar är det öppet mellan 11 och 23.

Hur kommer det sig då att så många väljer att inte gå dit? När vi talade med elever på Täby Enskilda Gymnasium fick vi svar såsom “Jag visste inte att det existerade” eller att “Mina kompisar går aldrig dit så därför gör inte jag det heller.” Vilket tydligt visar att de inte har blivit informerade om detta, däremot är mötesplatsen inte gammal vilket kan vara en anledning till att alla inte vet vad det är. Eleverna umgås på platser där de kan träffa sina kompisar i en lugn och trygg miljö. Att kompisarna inte går leder därför också till att de inte heller går, trots att de har möjlighet att träffa nya människor så behöver många någon form av trygg punkt vilket ofta är kompisar i denna typ av situationer. Dessutom är omedvetenheten om att platsen existerar ett problem då det är svårt att umgås på en plats du inte känner till.  

Vi har talat med Jörgen Oscarsson, personal som jobbar på Esplanad, angående hur det går till under dagarna. Han berättar att det är en plats där ungdomar kommer för att umgås och utöva sin kreativa sida. Jag fick en rundvandring för att se vad som fanns tillgängligt för ungdomarna att göra. Under turen berättade Jörgen om lokalerna och ungdomar som brukar hålla till där och att “det är många som spenderar håltimmar här och som också stannar efter skoldagens slut.” Han berättade också att i snitt 80 personer tillbringar tid hos dem per dag och att antalet stiger, “det är trots allt en väldigt ny mötesplats och alla har inte fått möjligheten att komma hit och uppleva stämningen.” Esplanad är en ny plats och därför vet inte alla vad det är för plats, men antalet ungdomar som spenderar tid där ökar. Då kanske du undrar vart Esplanad ligger? Det ligger väldigt nära Täby centrum, några steg från kulturhuset. Kanske blir det snart det nya stället att hålla till på även för oss på Täby Enskilda Gymnasium?

Skribent: Emma Landberg 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.