Täby Enskilda har under flera år gett ut ett antal priser på terminsavslutningarna till några utvalda elever, exempelvis terminens “nollor” och årets rookie. Varje år hyllas dessa elever för sitt hårda arbete och enastående insatser och de får ta emot priser och diplom. Denna form av belöningssystem kan vara något som motiverar elever till att jobba ännu hårdare men det finns även negativa sidor.

På vårterminens avlutning 2019 meddelade rektor Jan Liljegren att det var den sista gången skolan gav ut priser till terminens nollor. “Det är borttaget på individnivå men det kan fortfarande förekomma att pris utdelas till klassen med minst frånvaro” konstaterar skolledningen. I flera år har skolan ropat upp och belönat de elever som har klarat sig igenom terminen utan någon frånvaro. Men frågan är om noll frånvaro verkligen ska vara något som man strävar efter? Pressen som ställs på elever att alltid vara i skolan kan leda till att man väljer att inte stanna hemma, trots att man exempelvis är sjuk. Det kan även leda till psykisk ohälsa, stress och ångest ignoreras för att man tänker att man “borde” vara i skolan. Istället för att skolan har pushat tanken om noll frånvaro kan de nu istället uppmuntra att det är okej att må dåligt och fokusera på att erbjuda hjälp till de som mår dåligt eller till de som känner att de som hamnar efter i skolarbetet på grund av deras fysiska eller psykiska ohälsa. Självklart är det viktigt att vara i skolan och det är viktigt att inte missa lektioner men jag tror att varje pris som skolan ger ut borde ses från flera olika perspektiv. 

Även hela systemet med prisutdelning borde ses från både ett negativt och ett positivt perspektiv. Det kan motivera elever till att arbeta hårt men det kan även vara något jobbigt för de elever som inte får ett pris. Det finns en risk för tanken “Är jag inte bra nog?”. Belöningssystem på skolor är i många fall något givande för elever men i andra fall kan det snarare leda till att skolan känns som en tävling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.