Från och med Onsdag 18 mars är Täby Enskilda stängd för elever. På rekommendation från Folkhälsomyndigheten har skolans ledning valt att tillfälligt stänga ner. Dock fortsätter undervisningen i stort sett som vanligt – det är bara det att eleverna inte är i skolan. Men lärarna är det.

Vi är väl rustade för distansundervisning men det känns ändå konstigt! säger Jenny Bellinder, lärare på TEG efter två dagars undervisning via skärm och delade dokument. –Det blir en stillasittande situation som man inte är van vid som lärare, fortsätter hon. Eftersom alla elever på TEG har varsin dator och sedan starten av gymnasiet god vana av att arbeta med digital och nätbaserad undervisning med delade dokument och allehanda interaktion är det egentligen inte ett så stort steg kan man tycka. Men att inte vara på plats i klassrummet blir ändå en väldigt konstig situation tycker en elev i årskurs två. Eleven, som vill vara anonym, har också en känsla av att vissa lärare lägger på eleverna mer arbete nu än tidigare.
-Nä, det stämmer inte, säger Läraren Anders Nylén med ett leende. Han tror att det kanske verkar så då alla lärare nu i början anstränger sig lite extra för att det ska bli riktiga lektioner.

Från Skolledningens sida har hållningen från början varit att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sålunda har TEG väntat längre än grannskolorna Tibble och VRG med att stänga skolan för eleverna. Nu när distansundervisning på riktigt är verklighet har det fungerat över förväntan menar Per Hagdahl, biträdande rektor: -Jag är positivt överraskad över hur vi lyckats ställa om, eleverna men framför allt lärarna. Per tror också att det kommer bli en värdefull erfarenhet då distansundervisning troligen blir allt vanligare i framtiden. Hur som helst är det tomma stolar och bänkar och mycket skärmtittande som är det nya normala på TEG – i alla fall ett tag.

Redaktörn

av admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.