Coronautbrottet: Hur är läget i Sverige? Hur hanteras smittrisken på Teg? Vad kan jag göra?

Rör inte ansiktet, tvätta händerna och använd handsprit!

Uppmaningar du vid nuläget säkert har hört många gånger…På nyheterna, hemma eller i skolan. 

COVID-19, mer känt som Coronaviruset. ställer våra hygienrutiner på prov. Det är viruset som fått oss alla att tvätta händerna en extra gång, och för vissa kanske lett till överkonsumtion av handsprit. Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor, hostningar, nysningar och kräkningar, så kallad droppsmitta där symptomen på smitta är luftvägssymtom, feber och hosta. Viruset som först rapporterades från Wuhan, i Kina den 31 december 2019 har spridit sig i stora delar av världen och även i Sverige. Utifrån en 5-gradig skala där risk nivåerna för spridning, bedöms från mycket låg, låg, måttlig, hög till mycket hög bedöms risken måttlig för allmän spridning i Sverige av Folkhälsomyndigheten utifrån erfarenheter från andra länder. 

Vidare bekräftar en direktrapport från SVT-Nyheter att det just nu finns totalt 248 bekräftade fall i Sverige. I Region Stockholm 147, Västra Götalandsregionen 32, Region Skåne: 22, Region Värmland: 21, Region Uppsala: 9, Region Jönköpings län: 10, Region Örebro län: 4, Region Gävleborg: 2 och i Region Halland: 1. (Källa: Coronautbrott i Sverige, Direktrapport SVT, senast uppdaterad 9 Mars.)

Under sportlovet tillbringade många svenskar sitt sportlov på skidorter i Italien. I nuläget har därför allt fler skolor inom Stockholmsregionen där smittspridningen är som störst valt att tillfälligt stänga ner eller hålla de elever hemma som vistats i smittdrabbade regioner. På TEG däremot, fortsätter alla gå i skola precis som vanligt. Coronavirusets utbredning i Sverige har medfört en stor rädsla bland många som växer sig större dag för dag, därav stannar allt fler hemma istället för att gå till jobbet eller skolan.

Folkhälsomyndigheten hävdar dock att ”De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk. Det är därför viktigt att informera elever och vårdnadshavare om att man bara kan stanna hemma om man faktiskt är sjuk och att man annars kan riskera att få ogiltig frånvaro.”

Så..vad händer på TEG? Hur ska smittrisken hanteras? Vem vänder man sig till om man känner sig allmänt orolig? Vad kan jag göra? Tegazine träffade såklart TEGs Skolsköterska Malin Nygren som gav oss ett par kloka ord och råd. Med Coronavirusets utbrott medföljer ett stort ansvar menar Nygren. För det första handlar det om att vara källkritisk vid läsning om coronaviruset. Läs trovärdiga medier och andra respektive källor då det är mycket lätt att hamna på en källa som ger ut felaktig och onödig information som skapar oro. Det rekommenderas att förslagsvis besöka Folkhälsomyndighetens eller 1177 Vårdguidens hemsida för vidare och detaljerad information gällande coronaviruset och dess spridning.

Malin berättar även vikten av att hålla en god handhygien, det innebär att tvätta händerna både före och efter maten. Tvätta även händerna när du kommer hem med TVÅL och vatten, noggrant och avsluta sedan med handsprit. Handsprit finns utanför skolans toaletter för den som undrar! Både undvik att röra sig själv eller andra i ansiktet samt undvika kontakt med sjuka personer. Har du som elev varit i smittdrabbade områden är det ditt ansvar att vara uppmärksam efter möjliga symptom vid coronavirus. I övrigt kommer skolan vid aktuellt läge att informera elever och lärare på TEG samt vårdnadshavare kring förändringar gällande coronaviruset. Är du orolig kan du kontakta skolsköterska Malin Nygren eller biträdande rektor Per Hagdahl. 

Begrepp i artikeln: Covid-19: Coronavirus disease 2019. Folkhälsomyndigheten: Svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Droppsmitta: Smittämnen som överförs till slemhinnan i ögon, näsa eller mun via “droppar” från hosta, nysning eller kräkning.

Skribent: Josephine Fogh

Foto: Täby Enskildas Instagram konto

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *